بر اساس سیاست های علمی و اقتصادی و در راستای طرح و توسعه محصولات خود در بازارهای داخلی و خارجی این شرکت با تشکیل کارگروه های علمی و اقتصادی با برخی از شرکت های قدرتمند در حوزه انفورماتیک و شرکت های سرمایه گذاری اقدام به ایجاد کنسرسیوم همکاری با هدف طراحی محصولات مشترک و توسعه آن نموده است.


نمایندگان

شرکای کاری