انواع دوربین های بولت آنالوگ (Bullet)


DS-2CE1512P-IR

DS-2CE1512P-IR

500TVL DIS IR Bullet Camera

DS-2CE1582P-IR

DS-2CE1582P-IR

600TVL DIS IR Bullet Camera

DS-2CE1582P-VFIR3

DS-2CE1582P-VFIR3

600TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CC11A2P-IRA

DS-2CC11A2P-IRA

700TVL Weather-proof IR Bullet Camera

DS-2CC11A2P-IR3/IR5

DS-2CC11A2P-IR3/IR5

700TVL Weatherproof IR Bullet Camera

DS-2CE15C2P-IR

DS-2CE15C2P-IR

720TVL PICADIS Bullet Camera

DS-2CE1682P-IT1

DS-2CE1682P-IT1

600TVL EXIR Bullet Camera

DS-2CE1682P-IT3

DS-2CE1682P-IT3

600TVL EXIR Bullet Camera


DS-2CE16C2P-IT3

DS-2CE16C2P-IT3

720TVL PICADIS and EXIR Bullet Camera

DS-2CC11A1P-VFIR

DS-2CC11A1P-VFIR

700TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CC11A5P-VFIR

DS-2CC11A5P-VFIR

700TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CC11A7P-VFIR

DS-2CC11A7P-VFIR

700TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CC1281P-VFIR3

DS-2CC1281P-VFIR3

600TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CC12A1P-VFIR3

DS-2CC12A1P-VFIR3

700TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CE15A2P-IR

DS-2CE15A2P-IR

700TVL DIS IR Bullet Camera


DS-2CE15A2P-IRP

DS-2CE15A2P-IRP

700TVL DIS IR Bullet Camera

DS-2CE15A2P-VFIR3

DS-2CE15A2P-VFIR3

700TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CE15C2P-VFIR3

DS-2CE15C2P-VFIR3

720TVL Vari-focal IR Bullet Camera

DS-2CE16A2P-IT1

DS-2CE16A2P-IT1

700TVL EXIR Bullet Camera

DS-2CE16C2P-IT1

DS-2CE16C2P-IT1

720TVL PICADIS and EXIR Bullet Camera

DS-2CE16A2P-IT5

DS-2CE16A2P-IT5

700TVL EXIR Bullet Camera

DS-2CE16A2P-IT3

DS-2CE16A2P-IT3

600TVL EXIR Bullet Camera