انواع دوربین های دام تحت شبکه (Dome)


DS-2CD783F-EI

DS-2CD783F-EI

5MP Vandalproof Network Dome Camera

DS-2CD7254F-WDEIZ

DS-2CD7254F-WDEIZ

3MP WDR Outdoor Network Camera

DS-2CD7255F-EIZ

DS-2CD7255F-EIZ

2MP Outdoor Network Camera

DS-2CD7283F-EIZ

DS-2CD7283F-EIZ

5MP Outdoor Network Camera

DS-2CD2112-I

DS-2CD2112-I

1.3MP IP66 Network Dome Camera

DS-2CD2132-I

DS-2CD2132-I

3MP IP66 Network Dome Camera

DS-2CD7153-E

DS-2CD7153-E

2 MP Network Mini Dome Camera

DS-2CD7164-E

DS-2CD7164-E

1.3 MP Network Mini Dome Camera


DS-2CD7353F-E

DS-2CD7353F-E

2MP Outdoor Network Camera

DS-2CD764F-E(I)(Z)

DS-2CD764F-E(I)(Z)

1.3MP Indoor Dome Camera

DS-2CD764FWD-EI

DS-2CD764FWD-EI

1.3MP WDR & Vandalproof Network Dome Camera

DS-2CD2312-I

DS-2CD2312-I

1.3MP Outdoor Network Mini Dome Camera

DS-2CD2332-I

DS-2CD2332-I

3MP Outdoor Network Mini Dome Camera

DS-2CD2712F-I

DS-2CD2712F-I

1.3MP IP66 Network IR Dome Camera

DS-2CD2732F-I

DS-2CD2732F-I

3MP IP66 Network IR Dome Camera


DS-2CD753F-EI

DS-2CD753F-EI

2MP Vandalproof Network Dome Camera

DS-2CD755F-EI

DS-2CD755F-EI

2MP Vandalproof Network Dome Camera

DS-2CD754FWD-EI

DS-2CD754FWD-EI

3MP WDR & Vandalproof Network Dome Camera

DS-2CD783F-EP

DS-2CD783F-EP

5.0MP Panoramic Dome Camera

DS-2CD2712F-IS

DS-2CD2712F-IS

1.3MP IP66 Network IR Dome Camera

DS-2CD2732F-IS

DS-2CD2732F-IS

3MP IP66 Network IR Dome Camera

DS-2CD7353F-EI

DS-2CD7353F-EI

2MP Outdoor Network Camera