انواع دوربین های چرخشی تحت شبکه (SpeedDome)


DS-2DE5184-A

DS-2DE5184-A

2MP HD Network Speed Dome

DS-2DE5186-A

DS-2DE5186-A

2MP HD Network Speed Dome

DS-2DE7174-A

DS-2DE7174-A

1.3MP HD Network IR Speed Dome

DS-2DE7184-A

DS-2DE7184-A

2MP HD Network IR Speed Dome

DS-2DE7186-A

DS-2DE7186-A

2MP HD Network IR Speed Dome


DS-2DE4182

DS-2DE4182

2MP 4 Inch Network Speed Dome

DS-2DE5174-A

DS-2DE5174-A

1.3MP HD Network Speed Dome

DS-2DF5284-A

DS-2DF5284-A

2MP Network Speed Dome

DS-2DF7274-A

DS-2DF7274-A

1.3MP Network IR Speed Dome


DS-2DF5274-A

DS-2DF5274-A

1.3MP Network Speed Dome

DS-2DF7284-A

DS-2DF7284-A

2 MP Network IR Speed Dome

DS-2DF5274-A3

DS-2DF5274-A3

1.3MP Network Speed Dome

DS-2DF5284-A3

DS-2DF5284-A3

2MP Network Speed Dome