برخی از امکانات:

-         امکان نمایش متحرک بر روی  نقشه

-         امکان ارسال فرامین کنترلی از جمله خاموش و روشن نمودن متحرک

-         امکان  استفاده از نقشه های آفلاین

-         قابل اجرا بر روی انواع  سیستم عامل های گوشی های موبایل و ...