برخی از امکانات:

-         امکان تعريف کاربر با سطح دسترسي معين

-         امکان گروه بندي خودروها

-          امکان نمايش وضعيت کليه خودروهاي ناوگان در هر لحظه(توقف کامل و کوتاه، در حال حرکت با سرعت مجاز، در حال   حرکت با سرعت غير مجاز)

-         امکان شبيه سازي تردد خودروها در مسير طي شده در بازه زماني مشخص

-         امکان نمايش سرعت و مسير حرکت هر خودرو در هر لحظه

-         امکان تعريف محدوده مجاز يا غير مجاز براي خودروها و ارسال آلارم به محض خروج از محدوده مجاز

-         امکان گزارش گيري از عملکرد خودرو ها بر حسب گروه خودروها

-         امکان تعريف و نمايش نقطه ايي خاص برروي نقشه (مثل پليس راه، مراکز باربري و...)

-         امکان تنظيم ردياب ها از روي نرم افزار (دوره زماني ارسال موقعيت تنظيم IP - ...)

-         امکان بروز رساني اطلاعات پايه مانند اطلاعات بررسي خودروها، اطلاعات ماموريت ها، اطلاعات خودروها، گروه هاي خودرو در هر لحظه

-         ابراز هاي متنوع مرورگر نقشه (Google map , Google satellite , Google hybrid ,…)

-         صدور فرمان قطع و وصل سوخت خودرو در برنامه(مثلا به محض خروج از محدوده مجاز خودرو را مي توان خاموش نمود.)

-         نمايش دقيق  وضعت آخرين بروز رساني در نوار وضعيت برنامه,  و ...