برخی از امکانات:

این نسخه علاوه بر قابلیت های نسخه تحت وب قابلیت های ویژه ای از جمله سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتریان گرامی را دارا بوده و با توجه به گستره گزارشات   مدیریتی  خروجی های مناسبی  جهت  مدیران ارشد ارائه خواهد نمود. از دیگر ویژگی های  این نسخه ارتباط با سایر نرم افزارهای سازمانی و اداری  که از این طریق عملکرد مشابه سیستم های یکپارچه را تجربه خواهید نمود.